เครื่องอุปกรณ์-accessories

เร็กกูเลเตอร์ (regulator)

 • อุปกรณ์ควบคุมการไหลของสี (fluid regulator)
 • วัดลม ด้ามปืน
 • ปรับลม กรองลมในตัว
 • เครื่องกรองและปรับแรงดันลม, อุปกรณ์วัดแรงดัน

อะไหล่ ต่างๆ (misc. & spares)

 • หัวพ่น (nozzle), เข็มปืน (needle), ปากนอก/Air cap
 • ข้อต่อสวมเร็ว (quick connector)
 • ไส้กรองปืนพ่นสี, ถ้วยกาพ่นสีอลูมิเนียม, ถ้วยกาพ่นสีพลาสติก
 • และอไหล่อีกมากมาย
 • ถ้วยเช็คความหนืด
 • เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์รีซีสแตนท์มีเตอร์
 • สายสีและสายลม

smartphone icon
โทร 02-402 6212