ถังพ่นสี/ถังพ่นสีแรงดัน – Paint Pressure Tanks

ถังผสมสีระบบแรงดัน/เครื่องพ่นกาว

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ขนาดความจุถัง: 2-120 ลิตร [0.5-30 gallon]
ชนิด: ถังแรงดัน
วัตถุดิบ: เหล็กอาบ หรือ สแตนเลส
เครื่องกวน: เครื่องกวนอัตโนมัติแบบใช้มอเตอร์ลม (ทางเลือกไม่มีเครื่องกวน)
แรงดัน: 4 bar [60 psi]
ทดลองแรงดัน: 5.5 bar [80 psi]
อุณภูมิการใช้งานทั่วไป: 5-40°C [41-104°F]
ข้อต่อสายลมขาเข้า: 1/4 นิ้ว
ข้อต่อสายลมขาออก: 1/4 นิ้ว
ข้อต่อสายสีขาออก: 1/4 นิ้ว
เซฟวาล์ว: มี
สามารถใช้แทนถังแรงดันอื่น (Prona, Protima, Ranox, Okura, Cosmostar)
หมายเหตุ: มีสินค้าพร้อมส่งที่บริษัท

การใช้งาน

ถังอัดแรงดัน สาหรับป้อนพ่นสี ใช้พ่นสี พ่นกาว พ่นเคมี

ถังพ่นสี/ถังแรงดัน 4-120 ลิตร

ถังพ่นสี 4 ลิตร
รุ่น: AT-5HT
ปริมาตร: 4 ลิตร
– คลิกที่นี่ –

ถังพ่นสี 10 ลิตร 
รุ่น: AT-10HT
ปริมาตร: 10 ลิตร
– คลิกที่นี่ –

ถังพ่นสี 10 ลิตร – ล้อเลื่อน
รุ่น: AT-10A
ปริมาตร: 10 ลิตร
– คลิกที่นี่ –

ถังพ่นสี 20 ลิตร – ล้อเลื่อน
รุ่น: AT-20A
ปริมาตร: 20 ลิตร
– คลิกที่นี่ –

ถังพ่นสี 40 ลิตร – ล้อเลื่อน
รุ่น: AT-40A
ปริมาตร: 40 ลิตร
– คลิกที่นี่ –

ถังพ่นสี 80ลิตร – ล้อเลื่อน 
รุ่น: PT-80ASS
ปริมาตร: 80 ลิตร
– คลิกที่นี่ –

ถังพ่นสี 120 ลิตร – ล้อเลื่อน
รุ่น: PT-120ESS
ปริมาตร: 120 ลิตร
– คลิกที่นี่ –