ถังพ่นสี 10 ลิตร AT-10HT – paint pressure tank 10 liter

pressure-tank-AT-10HT-without-agitator- ถังพ่นสี/ถังแรงดัน 10 ลิตร (AT-10HT)
ถังพ่นสี/ถังแรงดัน 10 ลิตร (AT-10HT)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ขนาดความจุถัง: 10 ลิตร
ชนิด: 
ถังแรงดัน
รุ่น:
 AT-10HT
วัตถุดิบ: เหล็กอาบ (ทางเลือก สแตนเลส)
เครื่องกวน: ไม่มี
แรงอัดสูงสุด: 
4 บาร์ [60 psi]
ทดลองแรงดัน: 
5.5 บาร์ [80 psi]
อุณภูมิการใช้งานทั่วไป: 5-40°C [41-104°F]
ข้อต่อสายลมขาเข้า: 
1/4 นิ้ว
ข้อต่อสายลมขาออก: 
1/4 นิ้ว
ข้อต่อสายสีขาออก: 
1/4 นิ้ว
ภายในถัง (liner): 
ไม่มี
มิติถังแรงอัด:ยาวxกว้างxสูง: 250 x 250 x 550 มม [9.8 x 9.8 x 21.7 นิ้ว]
น้ำหนัก: 9.8 kg

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ถังสีแบบใช้ความกดดัน มีคุณภาพราคาไม่แพง

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานทั่วไป ถังพ่นสี , ถังพ่นเคมี , ถังพ่นกาว

โทร 02-402 6212