ถังพ่นสี/ถังพ่นสีแรงดัน 4 ลิตร – Paint Pressure Tank 4 liter

pressure tank - ถังแรงดัน 4ลิตร
ถังพ่นสี/ถังแรงดัน 4 ลิตร

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ขนาดความจุถัง: 4 ลิตร [1 แกลลอน]
ชนิด:
ถังแรงดัน
รุ่น:
AT-5HT
วัตถุดิบ: เหล็กอาบ (ทางเลือก สแตนเลส)
เครื่องกวน: ไม่มี
แรงอัดสูงสุด:
4 บาร์ [60 psi]
ทดลองแรงดัน:
5.5 บาร์ [80 psi]
อุณภูมิการใช้งานทั่วไป: 5-40°C [41-104°F]
ข้อต่อสายลมขาเข้า:
1/4 นิ้ว
ข้อต่อสายลมขาออก:
1/4 นิ้ว
ข้อต่อสายสีขาออก:
1/4 นิ้ว
ภายในถัง (liner):
ไม่มี
มิติถังแรงอัด:ยาวxกว้างxสูง: 210 x 190x 485 มม [8.3 x 7.5 x 19.1 นิ้ว]
น้ำหนัก: 4.5 kg [10 lbs]

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ถังแรงดันแบบใช้ความกดดัน มีคุณภาพราคาไม่แพง

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานทั่วไป ถังพ่นสี , ถังพ่นเคมี , ถังพ่นกาว

โทร 02-402 6212