ถังพ่นสี/ถังพ่นสีแรงดัน 10 ลิตร – Paint Pressure Tank 10 liter

pressure tank 10 liter ถังแรงดัน 10ลิตร
ถังพ่นสี/ถังแรงดัน 10 ลิตร

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ปริมาตร: 10 ลิตร [2.5 แกลลอน]
ชนิด: ถังแรงดัน
รุ่น:
AT-10E (ไม่มีเครื่องกวน)
AT-10A (เครื่องกวนกับมอเตอร์ลม)
วัตถุดิบ: เหล็กอาบ (ทางเลือก สแตนเลส)
แรงอัดสูงสุด: 4 บาร์ [60 psi]
ทดลองแรงดัน: 5.5 บาร์ [80 psi]
ข้อต่อสายลมขาเข้า: 1/4 นิ้ว
ข้อต่อสายลมขาออก: 1/4 นิ้ว
ข้อต่อสายสีขาออก: 1/4 นิ้ว
ภายในถัง (liner): มี
ฐานล้อ: มี
ตัวกรองสี: มี
น้ำหนัก: 9.8 kg [22 lbs]

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ถังสีแบบใช้ความกดดัน มีคุณภาพราคาไม่แพง

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานทั่วไป ถังพ่นสี , ถังพ่นเคมี , ถังพ่นกาว

ทางเลือก

ถังแรงดัน/ถังพ่นสี 10ลิตร
ปริมาตร: 10 ลิตร
ชนิด: ถังแรงดัน
รุ่น:
AT-10HT (ไม่มีภายในถัง liner, ไม่มีฐานล้อ, ไม่มีตัวกรองสี)

โทร 02-402 6212