ถังพ่นสี/ถังพ่นสีแรงดัน 20 ลิตร – Paint Pressure Tank 20 liter

ถังแรงดัน 20ลิตร – ล้อเลื่อน
ถังพ่นสี/ถังพ่นสีแรงดัน 20 ลิตร

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ขนาดความจุถัง: 20 ลิตร [5 แกลลอน]
ชนิด: ถังแรงดัน
รุ่น:
AT-20E (ไม่มีเครื่องกวน)
AT-20A (เครื่องกวนกับมอเตอร์ลม)
วัตถุดิบ: เหล็กอาบ (ทางเลือก สแตนเลส)
แรงอัดสูงสุด: 4 บาร์ [60 psi]
ทดลองแรงดัน: 5.5 บาร์ [80 psi]
อุณภูมิการใช้งานทั่วไป: 5-40°C [41-104°F]
ข้อต่อสายลมขาเข้า: 1/4 นิ้ว
ข้อต่อสายลมขาออก: 1/4 นิ้ว
ข้อต่อสายสีขาออก: 1/4 นิ้ว
ภายในถัง (liner): มี
ฐานล้อ: มี
ตัวกรองสี: มี
มิติถังแรงอัด:ยาวxกว้างxสูง: 410 x 325 x 710 มม [16.1 x 12.8 x 28.0 นิ้ว]
น้ำหนัก: 26 kg [57 lbs]

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

  • ถังสีแบบใช้ความกดดันมีคุณภาพราคาไม่แพง
  • ถังสีแบบใช้ความกดดันมีคุณภาพราคาไม่แพง

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานทั่วไป ถังพ่นสี , ถังพ่นเคมี , ถังพ่นกาว

ผู้เข้าแข่งขัน

Protima, Iwata, Binks, Graco

โทร 02-402 6212