ถังพ่นสี/ถังพ่นสีแรงดัน 120 ลิตร – Paint Pressure Tank 120 liter

ถังแรงดัน 120ลิตร – ล้อเลื่อน
ถังพ่นสี/ถังแรงดัน 120 ลิตร

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ขนาดความจุถัง: 120 ลิตร
ชนิด: ถังแรงดัน
วัตถุดิบ: สแตนเลส (SUS-304)
รุ่น:
PT-120ESS (ไม่มีเครื่องกวน)
PT-120ASS (เครื่องกวนกับมอเตอร์ลม)
แรงอัดสูงสุด: 4 บาร์ [60 psi]
ทดลองแรงดัน: 5.5 บาร์ [80 psi]
อุณภูมิการใช้งานทั่วไป: 5-40°C [41-104°F]
มิติถังแรงอัด:ยาวxกว้างxสูง: 720 x 653 x 1150 มม [28.3 x 25.7 x 45.3 นิ้ว]
น้ำหนัก: 63.2 kg (PT-100ESS)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ถังสีแบบใช้ความกดดันมีคุณภาพราคาไม่แพง

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานทั่วไป ใส่สี, ใส่เคมี , ใส่กาว , ใส่อาหาร , ใส่เครื่องสำอาง , ใส่ทางการแพทย์ , ใส่อิเล็กทรอนิกส์

โทร 02-402 6212