กาพ่นสี Devilbiss JGX-502

Manual Spray Gun Devilbiss JGX-502 for automotive refinishing

กาพ่นสีรถยนต์ Devilbiss JGX-502

กาพ่นสี/กาพ่นสีรถยนต์ Spray Gun- gravity

ยี่ห้อ: Devilbiss
รุ่น: JGX-502-143-FF(G)

143 – ปากนอก/Air Cap (e.g. 103,143 or 165)
FF – ขนาด หัวพ่น / Nozzle (e.g. FF,FY,FF or DE)
G – ชนิด (G=กาบน, P=ถังแรงดัน, S=กาล่าง)

หัวพ่น/เข็มปืน

ขนาด: 0.8-1.8mm
0.8mm GY
(JGX-4-GY / JGX-41-GX)
1.1mm FX
(JGX-401-FX / JGX-41-FX )
1.4mm FF
(JGX-401-FF / JGX-41-FF)
1.8mm EX (JGX-4-EX / JGX-41-EX)

ปากนอก/Air Cap

หมายเลข Air Cap หมายเลข สินค้า ปริมาณอากาศ
(l/min)
ความกว้างสี (mm)
103 JGX-3-103 80 100
143 JGX-3-143 260 250
165 JGX-3-165 440 300


จับฉ่าย

น้ำหนัก ปืน: 430g (กาบน), 440g (กาล่าง)
ทางเข้าลม: 1/4″ (BSP)
ทางเข้าสี: 3/8″ BSP


การใช้

งานทั่วไป , พ่นสีรถยนต์ , พ่นสีหนัง, พ่นสีเฟอร์นิเจอร์ , พ่นสีเหล็ก , พ่นสีพลาสติก

จับฉ่าย

มาจากประเทศญี่ปุ่น (made in Japan)

คู่มือ

คู่มือ JGX-502