กาพ่นสี / ปืนพ่นสี

แบบHVLP, Trans-Tech, Conventional

ขนาด หัวพ่น: 0.3-7.1mm
ชนิด: (G=กาบน, P=ถังแรงดัน, S=กาล่าง)
ชนิด: HVLP, Trans-Tech, Conventional
การใช้: งานทั่วไป , พ่นสีรถยนต์ , พ่นสีหนัง, พ่นสีเฟอร์นิเจอร์ , พ่นสีเหล็ก , พ่นสีพลาสติก

ทางเลือก:

  • ปืนพ่นสียาว
  • หัวพ่นแข็ง/คาร์ไบด์ (เซรามิคและสุขภัณฑ์)

ปืนพ่นสี Devilbiss

JGX-502 ปืนพ่นสี/กาพ่นสี Devilbiss JGX 502
ชนิด: G/P/S
ขนาด หัวพ่น: 0.8-1.8 mm
– more –
GTi-Pro กาพ่นสี Devilbiss GTI-PRO
ชนิด: G
ขนาด หัวพ่น: 1.2-1.4 mm
– more –
GTi-Pro Lite GTI-PRO Lite Spray gun
ชนิด: G/P/S
ขนาด หัวพ่น: 1.2-1.4 mm
– more –
SRi-Pro Lite 
ชนิด: G
ขนาด หัวพ่น: 0.6-1.4 mm
Advance ADV-HD กาพ่นสี Devilbiss Advance
ชนิด: G/P/S
ขนาด หัวพ่น: 0.5-2.8 mm
นอกจากนี้ยังมี: 

  • SRI-PRO
  • GTI-HD
  • JGA-HD / GFG-HD
  • SRI-HD

smartphone icon
โทร 02-402 6212

ปืนพ่นสี Binks

Mach 1SL ปืนพ่นสี Binks Mach 1SL
ชนิด: P/S
ขนาด หัวพ่น: 0.5-2.8 mm
M1-G กาพ่นสี Binks Mach 1G
ชนิด: G
ขนาด หัวพ่น: 0.5-2.8 mm
Model 2100 ปืนพ่นสี Binks 2100V
ชนิด: P/S
ขนาด หัวพ่น: 0.7-7.1 mm
Model 95 ปืนพ่นสี Binks 95
ชนิด: G/P/S
ขนาด หัวพ่น: 0.7-7.1 mm
นอกจากนี้ยังมี: 

  • Trophy
  • Model 2100 GW

smartphone icon
โทร 02-402 6212

ปืนพ่นสี Krautzberger

HS 25 ปืนพ่นสี Krautzberger HS25
ชนิด: G/P/S
ขนาด หัวพ่น: 0.3-6.0 mm
Perfekt 4 ปืนพ่นสี Krautzberger Perfekt 4
ชนิด: G/P/S
ขนาด หัวพ่น: 0.3-6.0 mm
Mignon 3 ปืนพ่นสี Krautzerger Mignon 3
ชนิด: G/P/S
ขนาด หัวพ่น: 0.2-2.5 mm
HS25 – 2K ปืนพ่นสี Krautzberger HS25 2K
2-component spray gun
TFP 1 ปืนพ่นสี Krautzberger TFP 1
Release Agent Spray Gun
Combi Stickstoff ปืนพ่นสี Krautzberger High Viscosity
High-viscosity spray gun
Material Extrusion Gun ปืนพ่นสี Krautzberger Extrusion
Extrusion gun for materials, up to 100 bar
Hot Wax Spray Gun ปืนพ่นสี Krautzberger Hot Wax Gun
Spray gun for hot wax
KS1-D ปืนพ่นสี Krautzberger KS1
High-viscosity spray gun
นอกจากนี้ยังมี: 

  • KS1 (Airless)

smartphone icon
โทร 02-402 6212